موف چیست؟
برای اتصال دو سیم یا کابل به یکدیگر از قطعه‌ای به نام مف یا دوراهی استفاده می‌شود

برای اتصال دو سیم یا کابل به یکدیگر از قطعه‌ای به نام مف یا دوراهی استفاده می‌شود. مف می‌تواند از نظر نوع فلز و سایز به گروه‌های زیادی تقسیم شده و مانند دیگر کانکتور‌ها توسط پرس روی سیم و کابل‌ها محکم می‌شود. لازم به ذکر است که این اتصال از نوع دائم بوده و نمی‌توان آن را جدا کرد.

از نظر نوع فلز مف را می‌توان به سه گروه مسی، آلومینیوم و بیمتال تقسیم کرد. از انوع مسی و آلومینیوم یکپارچه برای اتصال سیم و کابل‌های مشابه به یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای اتصال دو کابل مسی، مف مسی به کار برده می‌شود.

برای اتصال دو هادی غیر همنام مانند مس و آلومینیوم از نوع بی متال مف استفاده می‌شود. این مف‌ها از خوردگی ناشی از دو فلز غیرهمنام جلوگیری می‌کنند.

برای متصل کردن سیم ها به موف می توان از پرس کردن و یا از پیچ و حتی لحیم استفاده نمود از این نظر موف ها را به سه دسته پیچی ، پرسی و لحیمی تقسیم بندی می‌کنند البته استفاده از نوع پرسی بسیار مرسوم تر است.

اینکه برای متصل کردن دو کابل از چه نوع دوراهی استفاده کنیم به جنس و سطح مقطع کابل هایی که میخواهیم توسط موف به یکدیگر متصل شود بستگی دارد

انواع موف چیست ؟

۱- موف مسی
هرگاه کابلی که می‌خواهیم توسط موف به هم متصل شوند از جنس مس باشند از موف های مسی استفاده می‌شود برای ساخت این نوع از موف ها از فلز مس با درصد خلوص بسیار بالای ۹۹/۹۵ درصد استفاده میشود تا بدون هیچ گونه درز و شکافی موف مسی ایجاد گردد.۲ موف آلومینیومی
همانند آنچه در مورد موف مسی گفتیم موف های آلومینیومی نیز زمانی که هر دو کابل از جنس آلومینیوم باشند کاربرد دارند برای ساخت این موف ها از آلومینیوم با خلوص بیشتر از ۹۹ درصد استفاده می شود.

 
۳ موف های بیمتال
ممکن است در شرایطی نیز بخواهیم که یک کابل مسی را به کابل آلومینیومی متصل نماییم برای اتصال یک کابل مسی به کابل آلومینیومی باید از دو راه های بیمتال استفاده کنیم.
در ساخت این نوع از موها فلز مس با خلوص ۹۹/۹ درصد و فلز آلومینیوم با خلوص ۹۹/۶ درصد استفاده می شود و این دو فلز طی فرایندی به نام جوش اصطکاکی بسیار محکم به هم متصل می‌شوند به گونه‌ای که در هنگام پرس شدن کابل ها در دو طرف هیچ حفره یا آسیبی در آن ایجاد نمی‌شود در ادامه پس از جوش خوردن مس و آلومینیوم سوراخ های مورد نظر جهت ورود کابل ها در دو طرف مقابل ایجاد می گردد.


موف کلوته


ترانکینگ چیست؟
ترانکینگ محفظه ای برای کابل کشی ساختمان است و جایگزین روش های قدیمی شده است.