سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


فیوز مینیاتوری سه فاز مدل هیوندای
1,705,000 ﷼ 1,705,000 ﷼ 1705000.0 IRR
کلید حرارتی هیوندای تیپ HMMS-80K
11,854,000 ﷼ 11,854,000 ﷼ 11854000.0 IRR
کلید محافظ جان چهار پل مدل اشنایدر
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
بیمتال هیوندای مدل HGT 18K
3,879,000 ﷼ 3,879,000 ﷼ 3879000.0 IRR
بیمتال هیوندای سری HGT 65K
5,849,000 ﷼ 5,849,000 ﷼ 5849000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 100K
8,354,000 ﷼ 8,354,000 ﷼ 8354000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 150K
16,591,000 ﷼ 16,591,000 ﷼ 16591000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 265K
20,020,000 ﷼ 20,020,000 ﷼ 20020000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپ HGT 500K
33,167,000 ﷼ 33,167,000 ﷼ 33167000.0 IRR
کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم الکترو کاوه مدل MCCB
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
کلیدگردان تکفاز یکطرفه الکتروکاوه مدل1601
کنتاکتور سه فاز الکتروکاوه مدل D06-10
1,746,000 ﷼ 1,746,000 ﷼ 1746000.0 IRR
کنتاکتور الکترو کاوه مدل D0911
1,815,000 ﷼ 1,815,000 ﷼ 1815000.0 IRR
کنتاکتورسه فاز 18 آمپر الکتروکاوه مدل D18-11
2,322,000 ﷼ 2,322,000 ﷼ 2322000.0 IRR
کلید اتوماتیک قابل تنظیم۳ پل الکترو کاوه
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 25 آمپر الکتروکاوه مدل D25-11
2,622,000 ﷼ 2,622,000 ﷼ 2622000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز الکترو کاوه مدل D32-11
3,370,000 ﷼ 3,370,000 ﷼ 3370000.0 IRR
فلوتر سوئیچ الکترو کاوه مدل F1002
2,500,000 ﷼ 2,500,000 ﷼ 2500000.0 IRR
فلوتر سوئیچ الکترو کاوه مدل F2001
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR