سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


کنترل فاز بدون نول الکتروکاوه مدل KRP101
1,500,000 ﷼ 1,500,000 ﷼ 1500000.0 IRR
کنترل فاز با نول الکتروکاوه مدل KRP102
1,300,000 ﷼ 1,300,000 ﷼ 1300000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 40 آمپر الکتروکاوه مدل D40-11
6,404,000 ﷼ 6,404,000 ﷼ 6404000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 50 آمپر الکتروکاوه مدل D50-11
8,390,000 ﷼ 8,390,000 ﷼ 8390000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 65 آمپر الکتروکاوه مدلD65-11
8,862,000 ﷼ 8,862,000 ﷼ 8862000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 80 آمپر الکتروکاوه مدل D80-11
10,110,000 ﷼ 10,110,000 ﷼ 10110000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 95 آمپر الکتروکاوه مدلD95-11
11,966,000 ﷼ 11,966,000 ﷼ 11966000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 13
2,450,000 ﷼ 2,450,000 ﷼ 2450000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 13/24A
2,450,000 ﷼ 2,450,000 ﷼ 2450000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدلKLC1 33
5,900,000 ﷼ 5,900,000 ﷼ 5900000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 104A
11,110,000 ﷼ 11,110,000 ﷼ 11110000.0 IRR
فیوز مینیاتوری تک فاز الکترو کاوه تیپ B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری دو پل الکترو کاوه تیپ B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری سه فاز الکترو کاوه تیپ D/B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
جعبه محافظ کلید گردان الکتروکاوه با اهرم IP65
414,000 ﷼ 414,000 ﷼ 414000.0 IRR