سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


پایه فیوز کاردی پیچاز مدل BMC
3,900,000 ﷼ 3,900,000 ﷼ 3900000.0 IRR
پایه فیوز کاردی پیچاز مدل باکالیتی
640,000 ﷼ 640,000 ﷼ 640000.0 IRR
پایه فیوز حفاظ دار تک پل پیچاز 250 آمپر
1,420,000 ﷼ 1,420,000 ﷼ 1420000.0 IRR
کلید فیوز قطع سه فاز زاویر مدل ZTN
23,900,000 ﷼ 23,900,000 ﷼ 23900000.0 IRR
فیوز ولتاژ آنالوگ میکرومکس
1,750,000 ﷼ 1,750,000 ﷼ 1750000.0 IRR
فیوز بوکس پیچاز مدل dll
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
فیوز بوکس پیچاز مدل dlll
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
فیوز کاردی پیچاز تیپ NHC00
430,000 ﷼ 430,000 ﷼ 430000.0 IRR
فیوز کاردی پیچاز تیپ Nt3
1,410,000 ﷼ 1,410,000 ﷼ 1410000.0 IRR
فیوز کاردی پیچاز تیپ Nt2
1,040,000 ﷼ 1,040,000 ﷼ 1040000.0 IRR
پایه فیوز حفاظ دار سه پل پیچاز
1,970,000 ﷼ 1,970,000 ﷼ 1970000.0 IRR
فیوز کاردی پیچاز تیپ Nt1
720,000 ﷼ 720,000 ﷼ 720000.0 IRR
کلید فیوز کاردی باکالیتی پیچاز
3,960,000 ﷼ 3,960,000 ﷼ 3960000.0 IRR