سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


بیمتال کنتاکتور اشنایدر سری D
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
بيمتال کنتاکتور اشنایدر سری LC1D
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
بیمتال هیوندای مدل HGT 18K
3,879,000 ﷼ 3,879,000 ﷼ 3879000.0 IRR
بیمتال هیوندای سری HGT 65K
5,849,000 ﷼ 5,849,000 ﷼ 5849000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 100K
8,354,000 ﷼ 8,354,000 ﷼ 8354000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 150K
16,591,000 ﷼ 16,591,000 ﷼ 16591000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 265K
20,020,000 ﷼ 20,020,000 ﷼ 20020000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپ HGT 500K
33,167,000 ﷼ 33,167,000 ﷼ 33167000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 13
2,450,000 ﷼ 2,450,000 ﷼ 2450000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 13/24A
2,450,000 ﷼ 2,450,000 ﷼ 2450000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدلKLC1 33
5,900,000 ﷼ 5,900,000 ﷼ 5900000.0 IRR
بیمتال الکترو کاوه مدل KLC1 104A
11,110,000 ﷼ 11,110,000 ﷼ 11110000.0 IRR
بیمتال هیوندای تیپHGT 40K
3,879,000 ﷼ 3,879,000 ﷼ 3879000.0 IRR