سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم الکترو کاوه مدل MCCB
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
کلید اتوماتیک قابل تنظیم۳ پل الکترو کاوه
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
کلید اتوماتیک الکترونیکی سه پل 160 آمپر الکترو کاوه مدلMCCB
23,690,000 ﷼ 23,690,000 ﷼ 23690000.0 IRR
کلید اتوماتیک الکترونیکی250 آمپر الکترو کاوه مدل MCCB
39,830,000 ﷼ 39,830,000 ﷼ 39830000.0 IRR
کلید اتوماتیک الکترونیکی400 آمپر الکترو کاوه مدل MCCB
55,680,000 ﷼ 55,680,000 ﷼ 55680000.0 IRR
کلید اتوماتیک الکترونیکی630 آمپر الکترو کاوه مدل MCCB
75,400,000 ﷼ 75,400,000 ﷼ 75400000.0 IRR
کلیداتوماتیک الکترونیکی800 آمپر الکترو کاوه مدل MCCB
کلید اتوماتیک الکترونیکی 1000آمپر الکترو کاوه مدل MCCB
184,000,000 ﷼ 184,000,000 ﷼ 184000000.0 IRR
کلید اتوماتیک تکفاز ثابت63 آمپر زاویر مدل ZTE0
کلید اتوماتیک تکفاز ثابت80 آمپر زاویر مدل ZTE0
کلید اتوماتیک تکفاز ثابت زاویر مدل ZTE1
کلید اتوماتیک سه پل اشنایدر الکتریک سری NSX100