سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده مدل VIS
هواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده مدلVIM
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-70Z4T
هواکش صنعتی سبک فلزی مدل VID-30D4S
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدلVIE-30
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-60
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدلVIE-50
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدلVIE-35
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدلVIE-40
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-30
8,540,000 ﷼ 8,540,000 ﷼ 8540000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-70Z6T
38,280,000 ﷼ 38,280,000 ﷼ 38280000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-35
8,990,000 ﷼ 8,990,000 ﷼ 8990000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-40
9,470,000 ﷼ 9,470,000 ﷼ 9470000.0 IRR
هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIA
هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIA-30C4S
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکا دندان اره ای سری VIT-40
11,500,000 ﷼ 11,500,000 ﷼ 11500000.0 IRR
هواکش تاسیساتی دمنده مدل ایلکا دندان اره ای سری VIT-45
12,150,000 ﷼ 12,150,000 ﷼ 12150000.0 IRR