سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


ترموستات 96 (15D1) مدل شیوا امواج
6,600,000 ﷼ 6,600,000 ﷼ 6600000.0 IRR
ترموستات ۰ تا ۹۰۰ درجه شیوا امواج
3,660,000 ﷼ 3,660,000 ﷼ 3660000.0 IRR
تایمر ثانیه مدل شیوا امواج
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-OA-14
2,090,000 ﷼ 2,090,000 ﷼ 2090000.0 IRR
تایمر 24 ساعته
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
ترموستات محیطی تکبان مدل TLV93F
2,650,000 ﷼ 2,650,000 ﷼ 2650000.0 IRR
ترموستات فن کوئل تکبان مدل TCR-500
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
ترموستات اتاقی دیسکی تکبان مدل TCR-400
2,650,000 ﷼ 2,650,000 ﷼ 2650000.0 IRR
تایمر امرن مدل H3CR
تایمر مولتی رنج 8 پایه امرون مدل H3CR-A8
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-210-OA-30
2,370,000 ﷼ 2,370,000 ﷼ 2370000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-CA-14
2,090,000 ﷼ 2,090,000 ﷼ 2090000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-OD-14
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-205-CD-14
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدلIPS-405-N-14
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-405-P-14
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-305-ON-14
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-305-CN-14