سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول

 

فیوز مینیاتوری تک فاز مدل هیوندای
565,000 ﷼ 565,000 ﷼ 565000.0 IRR
فیوز مینیاتوری تک پل با قدرت قطع 6KA مدل زاویر
2,250,000 ﷼ 2,250,000 ﷼ 2250000.0 IRR
فیوز مینیاتوری تک فاز مدل اشنایدر
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری دو پل مدل هیوندای
1,155,000 ﷼ 1,155,000 ﷼ 1155000.0 IRR
فیوز مینیاتوری دو پل زاویر مدل MCB 2P
960,000 ﷼ 960,000 ﷼ 960000.0 IRR
فیوز مینیاتوری سه پل زاویر مدل ZT10
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری دو پل اشنایدر
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری سه پل اشنایدر
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری سه فاز مدل هیوندای
1,705,000 ﷼ 1,705,000 ﷼ 1705000.0 IRR
فیوز مینیاتوری تک فاز الکترو کاوه تیپ B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری دو پل الکترو کاوه تیپ B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR
فیوز مینیاتوری سه فاز الکترو کاوه تیپ D/B/C
1 ﷼ 1 ﷼ 1.0 IRR