سبد خرید من موارد 0

فیلترهای محصول


کنتاکتور 12 آمپر الکترو کاوه
1,857,000 ﷼ 1,857,000 ﷼ 1857000.0 IRR
کنتاکتور 40 آمپر مدل هیوندای
8,040,000 ﷼ 8,040,000 ﷼ 8040000.0 IRR
کنتاکتور 9 آمپر مدل هیوندای
2,534,000 ﷼ 2,534,000 ﷼ 2534000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز الکتروکاوه مدل D06-10
1,746,000 ﷼ 1,746,000 ﷼ 1746000.0 IRR
کنتاکتور الکترو کاوه مدل D0911
1,815,000 ﷼ 1,815,000 ﷼ 1815000.0 IRR
کنتاکتورسه فاز 18 آمپر الکتروکاوه مدل D18-11
2,322,000 ﷼ 2,322,000 ﷼ 2322000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 25 آمپر الکتروکاوه مدل D25-11
2,622,000 ﷼ 2,622,000 ﷼ 2622000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز الکترو کاوه مدل D32-11
3,370,000 ﷼ 3,370,000 ﷼ 3370000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 40 آمپر الکتروکاوه مدل D40-11
6,404,000 ﷼ 6,404,000 ﷼ 6404000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 50 آمپر الکتروکاوه مدل D50-11
8,390,000 ﷼ 8,390,000 ﷼ 8390000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 65 آمپر الکتروکاوه مدلD65-11
8,862,000 ﷼ 8,862,000 ﷼ 8862000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 80 آمپر الکتروکاوه مدل D80-11
10,110,000 ﷼ 10,110,000 ﷼ 10110000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 95 آمپر الکتروکاوه مدلD95-11
11,966,000 ﷼ 11,966,000 ﷼ 11966000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 130
25,068,000 ﷼ 25,068,000 ﷼ 25068000.0 IRR
کنتاکتور 12 آمپر مدل هیوندای
2,586,000 ﷼ 2,586,000 ﷼ 2586000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 18
3,472,000 ﷼ 3,472,000 ﷼ 3472000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 25
3,780,000 ﷼ 3,780,000 ﷼ 3780000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 32
5,479,000 ﷼ 5,479,000 ﷼ 5479000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 50
13,212,000 ﷼ 13,212,000 ﷼ 13212000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 65
13,703,000 ﷼ 13,703,000 ﷼ 13703000.0 IRR