دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


هواکش صنعتی پروانه استیل دمنده مدل VIS
12,300,000 ریال 12,300,000 ریال 12300000.0 IRR
هواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده مدلVIM
22,300,000 ریال 22,300,000 ریال 22300000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-70R4T
55,400,000 ریال 55,400,000 ریال 55400000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-30A4S
10,500,000 ریال 10,500,000 ریال 10500000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-60
32,500,000 ریال 32,500,000 ریال 32500000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدلVIE-50
14,700,000 ریال 14,700,000 ریال 14700000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-35A4S
11,220,000 ریال 11,220,000 ریال 11220000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIE-40A4S
11,960,000 ریال 11,960,000 ریال 11960000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-30
9,580,000 ریال 9,580,000 ریال 9580000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده ایلکا هفت پره مدل VIK-35
11,850,000 ریال 11,850,000 ریال 11850000.0 IRR
هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIA
7,790,000 ریال 7,790,000 ریال 7790000.0 IRR
هواکش صنعتی فلزی دمنده مدل VIA-30C4S
7,130,000 ریال 7,130,000 ریال 7130000.0 IRR
هواکش صنعتی دمنده سری آکسیال مدل VIF
7,300,000 ریال 7,300,000 ریال 7300000.0 IRR