دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-20
33,000,000 ریال 33,000,000 ریال 33000000.0 IRR
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-25/30
44,000,000 ریال 44,000,000 ریال 44000000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-25
34,400,000 ریال 34,400,000 ریال 34400000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری BEF-30
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری 30/BEF-38
78,200,000 ریال 78,200,000 ریال 78200000.0 IRR
سانتريفيوژ دو طرفه فوروارد دمنده سری 38/BEF-38
85,000,000 ریال 85,000,000 ریال 85000000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-20/10
29,700,000 ریال 29,700,000 ریال 29700000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-25/10
35,000,000 ریال 35,000,000 ریال 35000000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه فوروارد دمنده مدل BEF-30/10
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-25/7
28,000,000 ریال 28,000,000 ریال 28000000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-30/10
33,700,000 ریال 33,700,000 ریال 33700000.0 IRR
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-40/12
56,700,000 ریال 56,700,000 ریال 56700000.0 IRR
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50/16
85,500,000 ریال 85,500,000 ریال 85500000.0 IRR