دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-25/7
28,000,000 ریال 28,000,000 ریال 28000000.0 IRR
سانتريفيوژ يك طرفه بكوارد دمنده مدل BEB-30/10
33,700,000 ریال 33,700,000 ریال 33700000.0 IRR
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-40/12
56,700,000 ریال 56,700,000 ریال 56700000.0 IRR
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد دمنده مدل BEB-50/16
85,500,000 ریال 85,500,000 ریال 85500000.0 IRR