دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


کنتاکتور 12 آمپر الکترو کاوه
2,060,000 ریال 2,060,000 ریال 2060000.0 IRR
کنتاکتور 40 آمپر مدل هیوندای
9,045,000 ریال 9,045,000 ریال 9045000.0 IRR
کنتاکتور 9 آمپر مدل هیوندای
2,839,000 ریال 2,839,000 ریال 2839000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز الکتروکاوه مدل D06-10
1,980,000 ریال 1,980,000 ریال 1980000.0 IRR
کنتاکتور الکترو کاوه مدل D0911
2,010,000 ریال 2,010,000 ریال 2010000.0 IRR
کنتاکتورسه فاز 18 آمپر الکتروکاوه مدل D18-11
2,670,000 ریال 2,670,000 ریال 2670000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 25 آمپر الکتروکاوه مدل D25-11
2,880,000 ریال 2,880,000 ریال 2880000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز الکترو کاوه مدل D32-11
3,990,000 ریال 3,990,000 ریال 3990000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 40 آمپر الکتروکاوه مدل D40-11
7,040,000 ریال 7,040,000 ریال 7040000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 50 آمپر الکتروکاوه مدل D50-11
9,230,000 ریال 9,230,000 ریال 9230000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 65 آمپر الکتروکاوه مدلD65-11
9,750,000 ریال 9,750,000 ریال 9750000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 80 آمپر الکتروکاوه مدل D80-11
11,150,000 ریال 11,150,000 ریال 11150000.0 IRR
کنتاکتور سه فاز 95 آمپر الکتروکاوه مدلD95-11
13,160,000 ریال 13,160,000 ریال 13160000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 130
28,201,000 ریال 28,201,000 ریال 28201000.0 IRR
کنتاکتور 12 آمپر مدل هیوندای
2,909,000 ریال 2,909,000 ریال 2909000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 18
3,906,000 ریال 3,906,000 ریال 3906000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 22
4,252,000 ریال 4,252,000 ریال 4252000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 32
6,163,000 ریال 6,163,000 ریال 6163000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 50
14,863,000 ریال 14,863,000 ریال 14863000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 65
15,415,000 ریال 15,415,000 ریال 15415000.0 IRR