دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


کنتاکتور 40 آمپر مدل هیوندای
9,950,000 ریال 9,950,000 ریال 9950000.0 IRR
کنتاکتور 9 آمپر مدل هیوندای
3,120,000 ریال 3,120,000 ریال 3120000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 130
31,000,000 ریال 31,000,000 ریال 31000000.0 IRR
کنتاکتور 12 آمپر مدل هیوندای
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 18
4,300,000 ریال 4,300,000 ریال 4300000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 22
4,680,000 ریال 4,680,000 ریال 4680000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 32
6,780,000 ریال 6,780,000 ریال 6780000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 50
16,350,000 ریال 16,350,000 ریال 16350000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 65
17,000,000 ریال 17,000,000 ریال 17000000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 75
17,890,000 ریال 17,890,000 ریال 17890000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 85
19,060,000 ریال 19,060,000 ریال 19060000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 100
25,140,000 ریال 25,140,000 ریال 25140000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 115
27,380,000 ریال 27,380,000 ریال 27380000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 150
35,760,000 ریال 35,760,000 ریال 35760000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 185
52,900,000 ریال 52,900,000 ریال 52900000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 225
62,000,000 ریال 62,000,000 ریال 62000000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 265
70,000,000 ریال 70,000,000 ریال 70000000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 300
80,000,000 ریال 80,000,000 ریال 80000000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 400
115,000,000 ریال 115,000,000 ریال 115000000.0 IRR
کنتاکتور هیوندای مدل HGC 500
162,340,000 ریال 162,340,000 ریال 162340000.0 IRR