دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


استابیلایزر فاراتل مدل STB12000M
180,000,000 ریال 180,000,000 ریال 180000000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB2000E
22,800,000 ریال 22,800,000 ریال 22800000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB25R
77,000,000 ریال 77,000,000 ریال 77000000.0 IRR
استابیلایزر هوشمند فاراتل مدل PRINCE WASH 10K
24,000,000 ریال 24,000,000 ریال 24000000.0 IRR
استابیلایزر هوشمندفاراتل مدل PRINCE TV55
18,000,000 ریال 18,000,000 ریال 18000000.0 IRR
استابیلایزر یخچال و فریزر فاراتل مدل PRINCE FRZ40
19,500,000 ریال 19,500,000 ریال 19500000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C
76,000,000 ریال 76,000,000 ریال 76000000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F
111,000,000 ریال 111,000,000 ریال 111000000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40E
22,000,000 ریال 22,000,000 ریال 22000000.0 IRR
یو پی اس ونوس فاراتل مدل VENUS1300
49,500,000 ریال 49,500,000 ریال 49500000.0 IRR
یو پی اس سری Cadillac فاراتل مدل CAD10KX1-RT-4U
390,000,000 ریال 390,000,000 ریال 390000000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS1500X-RT
79,500,000 ریال 79,500,000 ریال 79500000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS2000X-RT
88,000,000 ریال 88,000,000 ریال 88000000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS3000X-RT-3KW
103,000,000 ریال 103,000,000 ریال 103000000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC1500X-RT
79,500,000 ریال 79,500,000 ریال 79500000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC3000X-RT
128,000,000 ریال 128,000,000 ریال 128000000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC6000X-RT-3U
260,000,000 ریال 260,000,000 ریال 260000000.0 IRR