دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


استابیلایزر فاراتل مدل STB12000M
196,200,000 ریال 196,200,000 ریال 196200000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB2000E
27,300,000 ریال 27,300,000 ریال 27300000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB25R
90,500,000 ریال 90,500,000 ریال 90500000.0 IRR
استابیلایزر هوشمند فاراتل مدل PRINCE WASH 10K
28,300,000 ریال 28,300,000 ریال 28300000.0 IRR
استابیلایزر هوشمندفاراتل مدل PRINCE TV55
19,600,000 ریال 19,600,000 ریال 19600000.0 IRR
استابیلایزر یخچال و فریزر فاراتل مدل PRINCE FRZ40
22,900,000 ریال 22,900,000 ریال 22900000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C
88,300,000 ریال 88,300,000 ریال 88300000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F
121,000,000 ریال 121,000,000 ریال 121000000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40E
26,200,000 ریال 26,200,000 ریال 26200000.0 IRR
یو پی اس ونوس فاراتل مدل VENUS1300
54,000,000 ریال 54,000,000 ریال 54000000.0 IRR
یو پی اس سری Cadillac فاراتل مدل CAD10KX1-RT-4U
432,000,000 ریال 432,000,000 ریال 432000000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS1500X-RT
91,500,000 ریال 91,500,000 ریال 91500000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS2000X-RT
101,400,000 ریال 101,400,000 ریال 101400000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC1500X-RT
114,500,000 ریال 114,500,000 ریال 114500000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC2000X-RT
131,000,000 ریال 131,000,000 ریال 131000000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC3000X-RT
151,500,000 ریال 151,500,000 ریال 151500000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC6000X-RT-3U
305,000,000 ریال 305,000,000 ریال 305000000.0 IRR