دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


سه راهی صنعتی کرال ساده ( کله گاویی)
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
دتکتور حرارت زیتکس مدل ZI-H 717
1,955,000 ریال 1,955,000 ریال 1955000.0 IRR
دتکتور دودی فوتوالکتریک زیتکس مدل ZI-S-815
1,595,000 ریال 1,595,000 ریال 1595000.0 IRR
دتکتور دودی فوتوالکتریک زیتکس مدل ZI-S-817
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
دتکتور دودی فوتوالکتریک زیتکس مدل ZI-S 820
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
دتکتور حرارتی زیتکس مدل ZI-S 720
1,955,000 ریال 1,955,000 ریال 1955000.0 IRR
کنترل پنل اعلام حریق زیتکس مدلzx-1800
29,900,000 ریال 29,900,000 ریال 29900000.0 IRR
دتکتور دود و حرارت زیتکس مدل ZI-HSD 1015
2,300,000 ریال 2,300,000 ریال 2300000.0 IRR
دتکتور دود و حرارت زیتکس مدل ZI-HSD 1020
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
شستی اعلام حریق زیتکس مدل ZI-CP85
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
شستی اعلام حریق زیتکس مدل ZI-CP86
1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1300000.0 IRR
شستی اعلام حریق زیتکس مدل ZI-CP 95
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
آژیر فلاشر زیتکس مدل ZI-SS 81
1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1500000.0 IRR
آژیر فلاشر زیتکس مدل ZI-SS 88
5,500,000 ریال 5,500,000 ریال 5500000.0 IRR
سه راهی سیار مدل پارت الکتریک
4,200,000 ریال 4,200,000 ریال 4200000.0 IRR