دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


استابیلایزر فاراتل مدل STB12000M
180,000,000 ریال 180,000,000 ریال 180000000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB2000E
22,800,000 ریال 22,800,000 ریال 22800000.0 IRR
استابیلایزر فاراتل مدل STB25R
77,000,000 ریال 77,000,000 ریال 77000000.0 IRR
استابیلایزر هوشمند فاراتل مدل PRINCE WASH 10K
24,000,000 ریال 24,000,000 ریال 24000000.0 IRR
استابیلایزر هوشمندفاراتل مدل PRINCE TV55
18,000,000 ریال 18,000,000 ریال 18000000.0 IRR
استابیلایزر یخچال و فریزر فاراتل مدل PRINCE FRZ40
19,500,000 ریال 19,500,000 ریال 19500000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR25C
76,000,000 ریال 76,000,000 ریال 76000000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR32F
111,000,000 ریال 111,000,000 ریال 111000000.0 IRR
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40E
22,000,000 ریال 22,000,000 ریال 22000000.0 IRR
استابلایزر 2500 ولت آمپر یخچال فریزر سارا
25,250,000 ریال 25,250,000 ریال 25250000.0 IRR