دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


یو پی اس ونوس فاراتل مدل VENUS1300
49,500,000 ریال 49,500,000 ریال 49500000.0 IRR
یو پی اس سری Cadillac فاراتل مدل CAD10KX1-RT-4U
390,000,000 ریال 390,000,000 ریال 390000000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS1500X-RT
79,500,000 ریال 79,500,000 ریال 79500000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS2000X-RT
88,000,000 ریال 88,000,000 ریال 88000000.0 IRR
یو پی اس سری DSS فاراتل مدل DSS3000X-RT-3KW
103,000,000 ریال 103,000,000 ریال 103000000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC1500X-RT
79,500,000 ریال 79,500,000 ریال 79500000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC3000X-RT
128,000,000 ریال 128,000,000 ریال 128000000.0 IRR
یو پی اس سری SDC فاراتل مدل SDC6000X-RT-3U
260,000,000 ریال 260,000,000 ریال 260000000.0 IRR
یو پی اس سری SSP فاراتل مدل SSP3000X-RT
92,000,000 ریال 92,000,000 ریال 92000000.0 IRR
یو پی‌ اس سری DSS فاراتل مدل DSS1500P-RT
96,600,000 ریال 96,600,000 ریال 96600000.0 IRR
یوپی‌اس سری DSS فاراتل مدل DSS 1500PW
96,600,000 ریال 96,600,000 ریال 96600000.0 IRR
یوپی‌اس فاراتل مدل LIFT200
96,000,000 ریال 96,000,000 ریال 96000000.0 IRR