دسته بندی محصول

فیلترهای محصول


ترموستات شیوا امواج مدل 96 (15D1)
8,260,000 ریال 8,260,000 ریال 8260000.0 IRR
ترموستات ۰ تا ۹۰۰ درجه شیوا امواج
5,230,000 ریال 5,230,000 ریال 5230000.0 IRR
مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج مدل 12JN2
1,930,000 ریال 1,930,000 ریال 1930000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-OA-14
2,280,000 ریال 2,280,000 ریال 2280000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-210-OA-30
2,730,000 ریال 2,730,000 ریال 2730000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-CA-14
2,410,000 ریال 2,410,000 ریال 2410000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS 205-OD-14
2,170,000 ریال 2,170,000 ریال 2170000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-205-CD-14
2,170,000 ریال 2,170,000 ریال 2170000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدلIPS-405-N-14
2,410,000 ریال 2,410,000 ریال 2410000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-405-P-14
2,410,000 ریال 2,410,000 ریال 2410000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-305-ON-14
2,170,000 ریال 2,170,000 ریال 2170000.0 IRR
سنسور تبریز پژوه مدل IPS-305-CN-14
2,170,000 ریال 2,170,000 ریال 2170000.0 IRR