سبد خرید من موارد 0

مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
قطر سنسور 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
تعداد سیم سه سیم سه سیم سه سیم سه سیم
فاصله نامی 5mm 5mm 5mm 5mm