کیف پرس وایرشو مکث مدل FSK-30JK

 

       کیف پرس جهت اتصال انواع سرسیم و وایرشو به شرح زیر آماده شده است:

       سرسیم هــای روکــش دار ۰٫۵ الــی ۶
       وایــر شــو تکی و دوبـل از سایز ۰٫۵ الی ۳۵
       سرسیم های پشت باز (برنجی) سایز ۰٫۵ الی ۶
       سـرسیم هـای بـدون روکش سایز ۱٫۵ الـی ۱۰
       • برند:

       این ترکیب وجود ندارد.
       اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

       شرایط و ضوابط
       تضمین 20 روزه بازگشت پول
       ارسال: 2-3 روز کاری

       محصولات اخیراً مشاهده شده