پانچ دستی گرد MAX مدل (MAP60(pg

از پانچ دستی گرد مکس مدل (MAP60(pg برای رنج پانچ ذیل استفاده می گردد. (برحسب میلیمتر)

13-16-21-29-36-42-48 pg
معادل
18/6 - 20/5 - 22/5 - 28/3 -37- 47 - 54/2 - 60 میلیمتر


این محصول دیگر موجود نیست.
اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

شرایط و ضوابط
تضمین 20 روزه بازگشت پول
ارسال: 2-3 روز کاری

ابزار پانچ دستی گرد توانایی ایجاد سوراخ بر روی درب انواع تابلوهای برق ، ایجاد سوراخ بر روی ورق های فولادی تا ضخامت 2 میلیمتر می باشد این ابزار پانچ نیروی حاصله توسط آچار دستی را به پیچ منتقل می کند . وزن پایین این مجموعه حمل و نقل آن را تسهیل کرده است.

محصولات اخیراً مشاهده شده